Reklamační lhůta u ojetých aut

U ojetých vozů platí jiná pravidla pro záruku než u nových vozů. Zákonem je záruční doba ojetého vozu stanovena na 24 měsíců, prodávající však garantuje, že vůz má ke dni prodeje určité vlastnosti. Za jakých podmínek může kupující požadovat uplatnění reklamace a jaké náhrady může v souladu s právními předpisy požadovat?

Prodávající je povinen kupujícího upozornit na všechny existující závady a jejich seznam je třeba sepsat do smlouvy. Naopak kupující je srozuměn se skutečností, že kupuje již užívaný vůz, a je podrobně seznámen s technickým stavem vozidla. Toto ustanovení je v kupní smlouvě velmi důležité. Často dochází k případům, kdy si kupující po nějaké době koupi vozu rozmyslí, a snaží se odstoupit od smlouvy na základě vad, o kterých průkazně věděl. K takovému postupu samozřejmě oprávněn není. Kupující nemůže vyžadovat uplatnění reklamace, pokud se jedná o vady, které jsou uvedeny ve smlouvě. Prodávající také neručí za vady, které novému majiteli vzniknou dalším používáním auta či běžným opotřebením, například spojku, opotřebené destičky, sjetý vzorek pneumatik nebo další součástky s předpokladem omezené životnosti reklamovat nelze.

Prodávající odpovídá po dobu dvou let za vady skryté. Skryté proto, že nebyly kupujícímu v den prodeje známy a projevily se až v době užívání vozu. Pokud se objevila vada v prvních šesti měsících po podpisu kupní smlouvy, je na prodávajícím, aby dokázal, že závada na voze v době prodeje nebyla. Projeví-li se vada až po prvním půl roce, prokazuje její existenci kupující. V případě že nový majitel i po zjištění závady jezdí s autem dál, je nadmíru pravděpodobné, že závadu ještě zhorší, odpovědnost pak přechází zcela na něj. Když nechá na své náklady vadu opravit, ztrácí nárok na náhradu škody.

Co může kupující v rámci reklamace požadovat?

Kupující v souladu se zákonem je oprávněn domáhat se odstranění závady na náklad prodávajícího, rovněž může požadovat slevu z kupní ceny nebo dokonce od smlouvy odstoupit. Reklamovat je povinen bez zbytečného odkladu písemnou formou. V reklamaci musí být vada přesně specifikována a nadefinovány požadavky k nápravě. Souhlasí-li prodejce s požadavky, je nezbytné dohodnutý způsob náhrady sepsat a potvrdit oběma stranami. Zamezí se tak dalším případným nedorozuměním.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy, jestliže ho prodávající ujistil, že má vůz určité vlastnosti nebo nemá žádné skryté či právní vady, a toto tvrzení se ukáže klamným. Může odstoupit i v případech, kdy kupní smlouva obsahuje nepravdivým informace nebo pokud byly některé věci související s vozem záměrně zatajeny. Odstoupení od smlouvy musí být písemné, kupující vrací vůz, prodávající plnou kupní cenu. Nebude-li možné se s kupujícím dohodnout, je jistě na místě vyhledat odbornou právní pomoc.

Daniel Ondružka, Autovkapse.cz 

 

Další užitečné informace a kompletní doporučení k tomu, jak prodat ojeté auto včetně vzorové smlouvy o prodeji vozu a dalších právních dokumentů najdete v rubrice Jak prodat autoVeškeré náležitosti k přepisu vozidla a povinnému ručení jsou k dispozici v rubrice Převod auta. Kupujícím je věnována samostatná rubrika Jak koupit auto.