Výpověď povinného ručení

Zrušit povinné ručení z důvodu prodeje vozidla je nezbytné ihned po prodeji auta. Pojištění zaniká v den, kdy pojišťovna obdrží oznámení o změně vlastníka vozidla. Poradíme vám, co vše musí podle platné legislativy oznámení pro pojišťovnu obsahovat, jaké dokumenty je třeba doložit a jak při odhlášení povinného ručení postupovat. Vzor oznámení je k dispozici na konci článku.

Zrušení povinného ručení z důvodu prodeje vozidla

Podle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, § 12 odst. 1 písm. a) zanikne povinné ručení v okamžiku, kdy pojistník oznámí pojišťovně změnu vlastníka vozidla.

Samotné oznámení o změně vlastníka musí být podáno písemně a mělo by obsahovat:

  • Vaše jméno a adresu
  • Číslo pojistné smlouvy
  • Důvod výpovědi – prodej auta
  • Datum a podpis

Do výpovědi pojistné smlouvy přidejte žádost o vystavení potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti a o jeho bezeškodném průběhu. Potvrzení musí pojišťovna vydat do 15 dnů od obdržení žádosti. S tímto potvrzením si můžete nárokovat bonus u nové pojišťovny.

Do oznámení rovněž uveďte, jakým způsobem chcete vrátit případný přeplatek. Všechny náležitosti, které by mělo oznámení o změně vlastníka obsahovat, najdete v přiloženém vzoru oznámení.

Prodej vozu je třeba doložit kopií Smlouvy o prodeji motorového vozidla, současně je vhodné k oznámení přiložit vydanou zelenou kartu.

Jestliže budete oznámení posílat poštou, doporučujeme si připlatit za dodejku, Česká pošta vám pak doručí potvrzení o předání zásilky pojišťovně. V případě osobního podání na pobočce je dobré mít připraveny dva výtisky, jeden pro pojišťovnu a druhý jako potvrzení pro vás. Výtisk pro vás si nechte na pobočce orazítkovat.

Zrušení povinného ručení u některých pojišťoven

PojišťovnaForma oznámeníZpůsob podání
Allianz Písemné oznámení Poštou nebo osobně
AXA Písemné oznámení Poštou nebo osobně
Česká pojišťovna Naskenované oznámení Online
ČPP Pojišťovna Písemné oznámení Poštou nebo osobně
ČSOB Webový formulář Online
Direct Webový formulář Online
Generali Písemné oznámení Poštou nebo osobně
Kooperativa Písemné oznámení Poštou nebo osobně
Uniqa Písemné oznámení Poštou nebo osobně

Pokud je pojištění ukončeno ještě před koncem pojistného období, má pojišťovna právo na pojistné do konce kalendářního měsíce, ve kterém pojištění zaniklo. Zbývající částku vám pojišťovna vrátí.

V případě, že potřebujete ukončit povinné ručení z jiného důvodu než kvůli prodeji auta, podívejte se na článek 7 tipů, jak zrušit povinné ručení. Na konci článku jsou připraveny vzorové výpovědi pro každou situaci. Nejvýhodnější povinné ručení najdete prostřednictvím kalkulačky povinného ručení.


Daniel Ondružka a Mgr. Jan Jaroš,
 Autovkapse.cz 

Další užitečné informace spojené s povinným ručením a přepisem auta najdete v rubrice Převod autaVeškeré náležitosti a kompletní doporučení k tomu, jak prodat ojeté auto včetně vzorové smlouvy o prodeji vozu a dalších právních dokumentů najdete v sekci Jak prodat auto. Kupujícím je věnována samostatná rubrika Jak koupit auto.

Důležité: Přiložený vzor oznámení pojišťovně slouží jako informace ke zrušení pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, který se může v jednotlivých případech lišit, a může vyžadovat provedení zvláštních úprav. Provozovatel tímto neposkytuje právní služby a neodpovídá za obsah dokumentu.