Přepis auta 2019

Od začátku června 2017 je možné přihlásit vozidlo na nového majitele na jakémkoli úřadě v obci s rozšířenou působností. Dosud bylo nutné veškeré změny v registru vozidel vyřizovat v místě trvalého bydliště, případně sídla firmy. Vítanou změnou je i prodloužení platnosti protokolu o evidenční kontrole na 30 dní. Jaké další změny přinesla novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, a kde se nachází nejbližší vhodný úřad, najdete v tomto článku.

Změna usnadní přepis auta na nového majitele a registrace nových či dovezených vozů. Na kterémkoli úřadě v obci s rozšířenou působností lze také zažádat o vyřazení vozidla z provozu, nahlásit zánik vozidla, podat žádost o registrační značku na přání, nebo požádat o zápis přípojného vozidla, případně tažného zařízení.

Seznam obcí s rozšířenou působností

Ministerstvo dopravy ČR připravilo přehlenou mapu, ve které je možné najít nejvhodnější úřad k přepisu auta na nového majitele. Po rozkliknutí konkrétního úřadu se zobrazí adresa a úřední hodiny. Ve spodní části detailu jsou uvedeny oficiální webové stránky, na nich jsou většinou dostupné podrobné kontakty a další informace z dopravního odboru. Případně se lze objednat online, pokud to daný úřad umožňuje.


Zdroj: Ministerstvo dopravy ČR

Pokud žádáte o umístění vozidla do depozitu, zpět do provozu ho uvedete pouze na tom úřadě, kde došlo k jeho vyřazení. Při vyřazení vozidla z provozu se odevzdávají úřadu registrační značky, které tam zůstávají uloženy do doby, než bude vůz opět uveden do provozu.

Podobná situace nastává i v případě podání žádosti o značku na přání. Žádost můžete podat na kterémkoli úřadě, ale vyzvednutí je vázáno na místo podání žádosti.

Formulář k přepisu auta, plnou moc k zastoupení při převodu vozidla a další aktuální informace související s přehlášením vozu na nového majitele v roce 2017 najdete v naší textové části Převod auta v článku Převod ojetého vozu

 

Další změny platné od 1.června 2017

 1. Dokumentace vozu na stanici měření emisí (SME)
  Nově se bude provádět fotodokumentace i na stanicích měření emisí. Dosud měly tutu povinnost pouze STK. Povinnost musí stanice měření emisí splnit nejpozději do šesti měsíců, tedy do 1. prosince 2017. SME bude muset dokumentovat pohled na vozidlo zepředu i zezadu, výrobní štítek, tachometr a VIN kód vozidla, výsledky měření bude muset ihned vkládat do Centrálního informačního systému. Ministersto dopravy si od této změny slibuje omezení podvodů na SME, kdy auto kontrolou neprojde, ale i přesto ji dostane.
 2. Povinnost informovat o změnách provedených na vozidle
  Podle novely zákona musí servis při každém zásahu, kterým vozidlo ztrácí technickou způsobilost, písemně informovat zákazníka. Pokud tak neučiní, bude mu hrozit sankce až do výše 500 tisíc korun. Jedná se například o nelegální odstranění filtru pevných částic, o výměnu brzdového systému za sportovní provedení, montáž sportovních ochranných rámů, aerodynamických křídel, zabarvení skel a další podobné úpravy vozidel. Každá úprava, která zasáhne do schválených technických parametrů vozidla, je nelegální. Doposud za podobné změny hrozila sankce do výše 50 tis. Kč podle zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích a podle zákona o silničním provozu až do výše 100 tis. Obě sankce zůstávají, novinkou je právě půlmilionová sankce pro servis.
 3. Vývoz vozidla
  Jestliže si cizinec v ČR zakoupí nový vůz, který není registrován, může si jej nechat zapsat. Za správní poplatek v celkové výši 450 Kč obdrží registrační značky určené pro vývoz a bude mu vydáno Osvědčení o přidělení registrační značky pro vývoz. S vozem na základě Osvědčení může odjet, doposud musel takové vozidlo odvézt z ČR na podvalníku.
 4. Stáčení tachometru
  Dojde-li před zápisem nového majitele do registru vozidel v 30-ti denní lhůtě od provedené evidenční kontroly ke stočení tachometru, nemusí úřad evidenční kontrolu uznat a vozidlo přepsat. Toto opatření se týká pouze situace, kdy by někdo manipuloval s vozidlem ve třicetidenním období mezi evidenční kontrolou a samotným zápisem změny vlastníka vozidla v registru vozidel.

Daniel Ondružka, Autovkapse.cz 

 

Další články najdete v rubrice NovinkyUžitečné informace a doporučení spojená s prodejem, koupí a převodem auta včetně vzoru smlouvy o prodeji auta a jiných právních dokumentů jsou k dispozici v sekcích Jak prodat auto, Jak koupit auto a Převod auta.